Regulamin konkursu fotograficznego

ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU KüGELGEN Sp. z o.o. ul. Płocka 18a, 87-800 Włocławek, Polska

 1. Celem konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego świąteczny czas – świąteczną atmosferę w życiu uczestników zabawy.
 2. Zdjęcie powinno zostać wysłane w wiadomości prywatnej na fanpage w serwisie Facebook lub Instagram (@nenababy.pl) lub na adres mail [email protected].

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy i skierowany jest do wszystkich użytkowników Instagrama i Facebooka.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie zdjęcia – zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, polubienie postu konkursowego, polubienie fanpage marki tzn. profilu firmowego na Facebooku lub zaobserwowanie Instagrama nenababy.pl oraz udostępnienia postu konkursowego w swojej relacji. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie jedno zdjęcie.

PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do dnia 06.01.2024 r.
 2. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 15.01.2024 r.
  Informacja o zwycięskich trzech zdjęciach zostanie opublikowana na stronie NenaBaby i profilu Facebook NenaBaby oraz na Instagramie @nenababy.pl.
 5. Autor zwycięskiego zdjęcia ( za zajęcie pierwszego miejsca) otrzyma nagrodę w formie bonu prezentowego do realizacji w sklepie firmowym Organizatora www.nenababy.pl o wartości 600 zł.
 6. Autor zdjęcia które zajmie drugie miejsce w konkursie otrzyma bon prezentowy o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie on-line sklep.nenababy.pl.
 7. Autor zdjęcia które zajmie trzecie miejsce w konkursie otrzyma bon prezentowy o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie on-line sklep.nenababy.pl.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Przekazanie zdjęcia na konkurs, traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich
 2. Autor zdjęcia nagrodzonego przez Komisję Konkursową zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz organizatora autorskich praw majątkowych do zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
  • używanie i wykorzystywanie zdjęcia, podczas rozstrzygnięcia konkursu, publikacja na fanpage na Facebooku i Instagramie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków regulaminu.