Regulamin Konkursu „Roczek NenaBaby”

 1. Organizatorem konkursu „Roczek NenaBaby” (dalej „Konkurs”) jest KÜGELGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).
 3. Konkurs trwa od 31.10.2022 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 13.11.2022 r., do godziny 23:59.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość Regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 7. Organizator może usuwać treści (komentarze) zamieszczane przez Uczestników na profilu https://www.facebook.com/NenaBabyPL w przypadku, gdy komentarze te zawierają treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, są wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 8. Aktualne informacje na temat Konkursu będzie można znaleźć na stronie Organizatora: www.nenababy.pl .
 9. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu – zgłoszenie udziału w konkursie.
 10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 11. Konkurs polega na polubieniu lub obserwowaniu fanpage’a strony NenaBaby na Facebooku lub na Instagramie. Napisanie komentarza pod postem konkursowym na https://www.facebook.com/NenaBabyPL z życzeniami urodzinowymi dla NenaBaby lub przesłanie życzeń urodzinowych przez uczestnika konkursu w dowolnie wybranej formie (wierszyk z życzeniami, rysunek, film, grafika urodzinowa, zdjęcie, relacja lub post na fanpage’u uczestnika konkursu z oznaczeniem organizatora konkursu – NenaBabypl – wszystkie kreatywne chwyty dozwolone)
 12. Do Konkursu może przystąpić każda osoba. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć zgodę rodziców na udział w Konkursie.
 13. Zgłoszenia konkursowe można wysyłać do dnia 13.10.2022 r. do godziny 23:59.
 14. Komentarze będą oceniane przez niezależne jury, w skład którego wchodzi zespół NenaBaby. Wygra najbardziej kreatywna praca zgłoszona do konkursu wyróżniona przez jury.
 15. W Konkursie można wygrać nagrody ufundowanych przez organizatora konkursu.
  1. za zajęcie 1 miejsca w konkursie – bon o wartości 500zł do realizacji w sklepie www.sklep.nenababy.pl
  2. za zajęcie 2 miejsca w konkursie – bon o wartości 300zł do realizacji w sklepie www.sklep.nenababy.pl
  3. za zajęcie 3 miejsca w konkursie – bon o wartości 100zł do realizacji w sklepie www.sklep.nenababy.pl
  4. Ponadto organizator nie wyklucza możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień w konkursie.
 16. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą komentarza i ma do niego pełnię praw autorskich. W przypadku gdy tak nie jest, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
 17. Wraz z przesłaniem Zgłoszenie konkursowego, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojej pracy – zgłoszenia w mediach społecznościowych organizatora oraz stronach internetowych marki NenaBaby.
 18. Zgłoszenia konkursowe nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 19. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w formie postu w mediach społecznościowych organizatora 7 (siedmiu) dni od momentu zakończenia Konkursu.
 20. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem konkursu w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od ogłoszenia wyników.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.
 22. Nagrodę wysyła Organizator do 7 (siedmiu) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.